Operační halena S1-3

Kód: ZO-244/7390 ZO-244/7516 ZO-244/7642 ZO-244/7768 ZO-244/7894 ZO-244/7411 ZO-244/7537 ZO-244/7663 ZO-244/7789 ZO-244/7915 ZO-244/7453 ZO-244/7579 ZO-244/7705 ZO-244/7831 ZO-244/7957 ZO-244/7432 ZO-244/7558 ZO-244/7684 ZO-244/7810 ZO-244/7936 ZO-244/7474 ZO-244/7600 ZO-244/7726 ZO-244/7852 ZO-244/7978 ZO-244/7495 ZO-244/7621 ZO-244/7747 ZO-244/7873 ZO-244/7999 ZO-244/7393 ZO-244/7519 ZO-244/7645 ZO-244/7771 ZO-244/7897 ZO-244/7414 ZO-244/7540 ZO-244/7666 ZO-244/7792 ZO-244/7918 ZO-244/7456 ZO-244/7582 ZO-244/7708 ZO-244/7834 ZO-244/7960 ZO-244/7435 ZO-244/7561 ZO-244/7687 ZO-244/7813 ZO-244/7939 ZO-244/7477 ZO-244/7603 ZO-244/7729 ZO-244/7855 ZO-244/7981 ZO-244/7498 ZO-244/7624 ZO-244/7750 ZO-244/7876 ZO-244/8002 ZO-244/7396 ZO-244/7522 ZO-244/7648 ZO-244/7774 ZO-244/7900 ZO-244/7417 ZO-244/7543 ZO-244/7669 ZO-244/7795 ZO-244/7921 ZO-244/7459 ZO-244/7585 ZO-244/7711 ZO-244/7837 ZO-244/7963 ZO-244/7438 ZO-244/7564 ZO-244/7690 ZO-244/7816 ZO-244/7942 ZO-244/7480 ZO-244/7606 ZO-244/7732 ZO-244/7858 ZO-244/7984 ZO-244/7501 ZO-244/7627 ZO-244/7753 ZO-244/7879 ZO-244/8005 ZO-244/7399 ZO-244/7525 ZO-244/7651 ZO-244/7777 ZO-244/7903 ZO-244/7420 ZO-244/7546 ZO-244/7672 ZO-244/7798 ZO-244/7924 ZO-244/7462 ZO-244/7588 ZO-244/7714 ZO-244/7840 ZO-244/7966 ZO-244/7441 ZO-244/7567 ZO-244/7693 ZO-244/7819 ZO-244/7945 ZO-244/7483 ZO-244/7609 ZO-244/7735 ZO-244/7861 ZO-244/7987 ZO-244/7504 ZO-244/7630 ZO-244/7756 ZO-244/7882 ZO-244/8008 ZO-244/7402 ZO-244/7528 ZO-244/7654 ZO-244/7780 ZO-244/7906 ZO-244/7423 ZO-244/7549 ZO-244/7675 ZO-244/7801 ZO-244/7927 ZO-244/7465 ZO-244/7591 ZO-244/7717 ZO-244/7843 ZO-244/7969 ZO-244/7444 ZO-244/7570 ZO-244/7696 ZO-244/7822 ZO-244/7948 ZO-244/7486 ZO-244/7612 ZO-244/7738 ZO-244/7864 ZO-244/7990 ZO-244/7507 ZO-244/7633 ZO-244/7759 ZO-244/7885 ZO-244/8011 ZO-244/7405 ZO-244/7531 ZO-244/7657 ZO-244/7783 ZO-244/7909 ZO-244/7426 ZO-244/7552 ZO-244/7678 ZO-244/7804 ZO-244/7930 ZO-244/7468 ZO-244/7594 ZO-244/7720 ZO-244/7846 ZO-244/7972 ZO-244/7447 ZO-244/7573 ZO-244/7699 ZO-244/7825 ZO-244/7951 ZO-244/7489 ZO-244/7615 ZO-244/7741 ZO-244/7867 ZO-244/7993 ZO-244/7510 ZO-244/7636 ZO-244/7762 ZO-244/7888 ZO-244/8014 Zvolte variantu
Novinka
456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 456 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč 502 Kč od 456 Kč 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 377 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH 415 Kč bez DPH od 377 Kč bez DPH
Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Dostupnost dle popisu Zvolte variantu
Výška
Barva
Barva doplňku
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

Unisex operační halena, překřížený V výstřih s výpustkem, 2+1 našitá kapsa, rozparky, není zdravotní prostředek, vyrábíme ve velikostech S-M-L-XL-XXL-XXXL

Detailní informace

Detailní popis produktu

Info

  • střih: volný (halena není ušita na tělo, má rezervu cca 20 cm)
  • unisex operační halena
  • překřížený V výstřih s výpustkem
  • 2+1 našitá kapsa
  • rozparky
  • není zdravotní prostředek
Vyrábíme ve velikostech S-M-L-XL-XXL-XXXL.

Materiál

  • plátno (100% bavlna) | praní: 95˚C
  • sanforizováno | mercerováno | protichlórová úprava

Neváhejte si prohlédnout i další haleny pro zdravotní sestry, které osloví nejednu ženu.

Dodací lhůta

Na zakázku do 6 týdnů.

Oděv pro

lékaři | zdravotní sestry

Důležité upozornění před objednáním:

Respektujte prosím naši tabulku velikostí!

Oděvy šité na zakázku a oděvy individuálně upravené na základě přání zákazníka nelze vyměnit či vrátit!
Na zakázku - uvedeno při výběru velikosti u každého výrobku (jedná se většinou o extrémně malé nebo naopak nadměrné velikosti - například XS nebo XXL)
Individuálně upravené - na přání zákazníka (např. jiná barva než standardně nabízená, úpravy délky rukávů či nohavic, případně zboží ušité výhradně na přání zákazníka dle zadaných rozměrů)

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení